My­ter om lavendel

Leva & Bo - - Trädgård - KÄLLA: ALLTOMTRÄDGÅRD.SE, OD­LA.NU, AL­TER­NA­TIV.NU, DEN VIRTUELLA FLORAN

10Det finns fle­ra my­ter om lavendel. Till ex­em­pel att man ska gni­da in ett brev till nå­gon man hål­ler kär med lavendel så ska den­ne bli för­äls­kad när den får det. Det sägs ock­så att om man strör la­ven­del­blom­mor i hu­set så kom­mer det all­tid va­ra fred där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.