Bra för hu­den

Leva & Bo - - Trädgård -

8Har du käns­lig hud kan du an­vän­da blommorna till hud- och an­sikts­vat­ten. Det sti­mu­le­rar näm­li­gen cell­till­väx­ten och är dess­utom bra mot fin­nar. Lavendel in­ne­hål­ler en ete­risk ol­ja som ökar blod­ge­nom­ström­ning­en i hu­den. Där­för an­vänds den i många hud­vårdspre­pa­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.