Piz­za­deg, grundre­cept

Leva & Bo - - Sommarsmaker -

Till 2 piz­zor • 10 g färsk jäst (1 tsk) • 3 dl kallt vat­ten • ½ msk strö­soc­ker • 1 tsk salt • 1 msk oliv­ol­ja • 6–7 dl ve­te­mjöl

Rör ihop jäst och vat­ten tills jäs­ten löser sig. An­vänd gär­na köks­ma­skin mon­te­rad med deg­krok.

Blan­da i soc­ker, salt och ol­ja. Ar­be­ta in mjö­let i 2–3 om­gång­ar och blan­da till en smi­dig deg, cir­ka 10 mi­nu­ter.

Täck bun­ken med plast­film och låt piz­za­de­gen jä­sa i 1 ½ tim­me.

Ta upp de­gen på mjö­lat bak­bord och de­la den i två li­ka sto­ra bi­tar och for­ma dem till bul­lar. Låt bul­lar­na jä­sa un­der bak­duk i cir­ka 20 mi­nu­ter.

Kav­la ut, lägg på top­ping­en och gräd­da en­ligt re­cep­ten in­till.

1 2 3 4 5 Piz­za med cock­tail­to­ma­ter & fe­ta

1–2 por­tio­ner • ½ sats piz­za­deg, se re­cept ovan • cir­ka 3 msk ve­te­mjöl till

ut­bak­ning • 1 dl chi­lisås av ketchup­typ • 2 dl ri­ven ost Top­ping: • 250 g cock­tail­to­ma­ter • 2 msk oliv­ol­ja • 1 tsk strö­soc­ker • ¼ ci­tron, saf­ten • salt • pep­par • 50 g fe­ta­ost • 1 färsk knippröd­lök • 1 ros­ma­rinkvist

De­la to­ma­ter­na och fräs dem i ol­jan cir­ka 3 mi­nu­ter. Strö över sock­ret och fräs cir­ka 1 mi­nut. Ring­la över ci­tronsaf­ten och fräs i cir­ka 1 mi­nut. Ta av vär­men. Sal­ta och pepp­ra.

Smu­la os­ten. Ska­la och skär lö­ken i tun­na ring­ar. Ploc­ka bla­den från ros­ma­rinkvis­ten. Sätt ug­nen på 250 gra­der. Kav­la ut de­gen på ett mjö­lat bak­bord till en av­lång piz­za, cir­ka 15 × 30 cen­ti­me­ter. Lägg piz­zan på en ugns­plåt med bak­plåts­pap­per.

Bred på chi­liså­sen, spa­ra en kant run­tom. Strö den riv­na os­ten över så­sen. Gräd­da i mit­ten av ug­nen cir­ka 10 mi­nu­ter.

Ta ut piz­zan, top­pa den med to­ma­ter­na och gräd­da yt­ter­li­ga­re cir­ka 3 mi­nu­ter.

Gar­ne­ra med smu­lad ost, lökring­ar och ros­ma­rin­blad.

1 2

3 4 5 6 7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.