An­sjo­vis­rul­lar med präst­ost

Leva & Bo - - Fyllda Favoriter -

Rul­lar­na är go­dast ny­gräd­da­de, men går ock­så bra att ser­ve­ra kal­la. 16 styc­ken • 4 ark kyld fi­lo­deg, cir­ka

30 × 40 cm • 1 dl hac­kad röd­lök • 1 dl hac­kad dill • 2 dl fin­ri­ven präst­ost • 16 an­sjo­vis­fi­lé­er (cir­ka 1 ½ burk

à 125 g) • cir­ka 4 msk smält smör

Täck fi­lo­de­gen med en fuk­tig köks­hand­duk så tor­kar den in­te. Blan­da lök, dill och ost.

Sätt ug­nen på 225 gra­der. De­la var­je fi­lo­ark i fy­ra bi­tar. Lägg ost­bland­ning och en an­sjo­vis­fi­lé längs ena kort­si­dan på var­je deg­bit. Vik in lång­sidor­nas kan­ter och rul­la ihop till rul­lar.

Lägg rul­lar­na på en plåt med bak­plåts­pap­per. Pens­la med smör.

Gräd­da i mit­ten av ug­nen tills rul­lar­na är sprö­da och har vac­ker färg, cir­ka 8 mi­nu­ter.

2 3 4

RUL­LAR. An­sjo­vis­rul­lar­na är fan­tas­tiskt go­da som ap­ti­tre­ta­re med ett glas vitt på som­mar­fes­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.