Bö­rek med fe­ta­ost

Leva & Bo - - Fyllda Favoriter -

Rul­lar­na är go­da att dop­pa i vit­löksyog­hurt el­ler hum­mus. 4 styc­ken • 6 ark kyld fi­lo­deg, cir­ka

30 × 40 cm • 130–150 g ba­byspe­nat • 3 hac­ka­de vit­löks­klyf­tor • oliv­ol­ja • 2 krm spis­kum­min • 2 krm chi­li­fla­kes • 2 tsk fly­tan­de ho­nung • 3 msk hac­kad färsk

ore­gano • salt • 1 ägg • 1 dl tur­kisk yog­hurt • 150 g fe­ta­ost

Fräs spe­nat och vit­lök i oliv­ol­ja tills spe­na­ten sjun­ker ihop och väts­kan ko­kat in. Till­sätt spis­kum­min och chi­li­fla­kes mot slu­tet. Rör i ho­nung och ore­gano. Kryd­da med salt och låt kall­na.

1

Sätt ug­nen på 200 gra­der. Täck fi­lo­de­gen med en fuk­tig köks­hand­duk så tor­kar den in­te. Vis­pa ihop ägg och yog­hurt.

De­la fi­lo­ar­ken på mit­ten. Lägg tre hal­vor ovan­på varand­ra. Pens­la med ägg­vis­pet mel­lan var­je ark. Lägg en sträng av spe­na­ten längs ena kort­si­dan på var­je deg­bit. Smu­la över ost.

Vik in lång­sidor­nas kan­ter och rul­la ihop till rul­lar. Rul­la in­te för hårt, då kan de­gen spric­ka i ug­nen.

Lägg rul­lar­na på en plåt med bak­plåts­pap­per. Pens­la med ägg­vis­pet.

Gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 20 mi­nu­ter. Låt sval­na och de­la på mit­ten. Ser­ve­ra ny­gräd­da­de med vit­löksyog­hurt el­ler hum­mus.

3 4 5 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.