Hur kan gu­aca­mo­len be­hål­la fär­gen?

Gu­aca­mo­le är su­per­gott bå­de till fre­dag­s­tacos och grill­fes­ten. Men går det att för­hind­ra att rö­ran mörk­nar när jag gör den i för­väg?

Leva & Bo - - Fråga Oss - FOTO KLA­RA DESSER JOHANNA

An­led­ning­en till att gu­aca­mo­le lätt blir brun är att avo­ka­do ox­i­de­rar snabbt när den ut­sätts för sy­re. Det­ta går att mot­ver­ka ge­nom att be­grän­sa kon­tak­ten med luft el­ler ge­nom att till­fö­ra sy­ra. Tes­ta att pres­sa li­te li­me el­ler ci­tron över ytan samt täck med plast­film di­rekt på ytan av gu­aca­mo­len. And­ra van­li­ga tips är att läg­ga till­ba­ka kär­nan i gu­aca­mo­len, men det är oklart hur ef­fek­tivt det­ta knep verk­li­gen är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.