TILL BLOMMORNA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Vas av re­li­ef­mönst­rat glas med ett me­tall­nät som går att ploc­ka av. Tack va­re nä­tet kan du ska­pa fi­na ar­range­mang av blom­mor och väx­ter, 399 kro­nor, El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.