Dri­ver en in­red­nings­bu­tik

Ålder: Fa­milj: Gör:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

32. So­nen Filip, 2. Dri­ver Oh living, webb­s­hop och in­red­nings­bu­tik, samt job­bar med in­red­nings­kon­sul­ta­tio­ner.

På en kalk­stens­gård från 1800-ta­let på Got­land.

@so­fi­enor­den­ber­ger

Bor: Instagram:

STOR PÅ INSTA. Över 20 000 per­so­ner föl­jer So­fie Nor­den­ber­gers var­dag på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.