KLAS­SISKT STA­KET

Leva & Bo - - Stor Guide -

3Tra­di­tio­nel­la Ska­gen från Plus i tryc­kim­preg­ne­rat trä pas­sar i många svens­ka träd­går­dar. Vän­ta med att må­la el­ler be­hand­la trä­et tills im­preg­ne­ring­en har tor­kat ef­ter någ­ra må­na­der. 150 × 70 cen­ti­me­ter, 100 kro­nor. Bau­haus.

Pris: Köp­stäl­le:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.