MO­DERNT MÖNS­TER

Leva & Bo - - Stor Guide -

4Du­osto­ne finns i oli­ka möns­ter som går att mix­as och mat­chas för att få ett gra­fiskt mönst­rat ut­om­hus­golv. Finns även i oli­ka fär­ger. Plat­tor­na läggs på sand. 60 × 60 cen­ti­me­ter, 1 279 kro­nor per kvadrat­me­ter. Ka­kel­spe­ci­a­lis­ten.

Pris: Köp­stäl­le:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.