KOM­BI­NE­RA

Leva & Bo - - Stor Guide -

6Frost­säk­ra klin­ker­plat­tor med ma­roc­kans­ka in­flu­en­ser. Se­ri­en Ke­ri­on finns i fle­ra fär­ger och ut­form­ning­ar som ger möj­lig­het att ska­pa oli­ka möns­ter. 20 × 20 cen­ti­me­ter, 865 kro­nor per kvadrat­me­ter. Kon­rads­sons ka­kel.

Pris: Köp­stäl­le:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.