PER­SON­LIG UTE­PLATS

Leva & Bo - - Stor Guide -

9Mix­a­de fär­ger som ger möj­lig­he­ter att ska­pa en per­son­lig ute­mil­jö. Sten­plat­tor­na från Ben­ders kan an­vän­das till så­väl pla­na ytor som trap­por, stöd­mu­rar och kan­ter. Den­na mo­dell he­ter An­tik grå. 140 kro­nor per kvadrat­me­ter. Bygg­hem­ma.se.

Pris: Köp­stäl­le:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.