NATURFÄRGAT TILL VIL­LAN

Leva & Bo - - Stor Guide -

12Sta­ket i tryc­kim­preg­ne­rat träd. Det tar 2-3 må­na­der in­nan im­preg­ne­ring­en har tor­kat in i trä­et or­dent­ligt så man bör vän­ta tills dess in­nan man be­hand­lar sta­ke­tet. Mo­del­len he­ter Sve­ri­ge och kom­mer från Plus. 180 × 73 cen­ti­me­ter, 119 kro­nor.

Bau­haus.

Pris: Köp­stäl­le:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.