Gril­lat fläsk­fi­lé­spett med to­mat- & fe­ta­ost­sal­lad

1

Leva & Bo - - Somriga Smaker -

4 por­tio­ner • 1 fläsk­fi­lé, ca 600 g • plat­ta grill­spett • salt & pep­par Ma­ri­nad: • 2 msk raps­ol­ja • ½ ci­tron, ri­vet skal • 1 msk hac­kad ore­gano • ½ tsk svart­pep­par • 1 tsk ja­pansk so­ja Sal­lad: • 600 g to­ma­ter i oli­ka fär­ger och

for­mer • 1 grön pap­ri­ka • 1 sil­ver­lök • ½ gur­ka • 200 g fe­ta­ost Till ser­ve­ring: • oliv­ol­ja, röd­vins­vi­nä­ger • Till gar­ne­ring: • färsk ore­gano

Put­sa fläsk­fi­lén från grova hin­nor. Skär den i cir­ka 2 cen­ti­me­ter tjoc­ka ski­vor.

Blan­da ol­ja, ri­vet ci­tron­skal, ore­gano, svart­pep­par och so­ja i en fry­spå­se.

Lägg ner köt­tet i på­sen och gnid runt ma­ri­na­den. Låt köt­tet ma­ri­ne­ra 30 mi­nu­ter. Trä upp fi­lé­bi­tar­na på grill­spett och gril­la över glöd, 2–3 mi­nu­ter per si­da. Sal­ta och pepp­ra köt­tet un­der grill­ning­en.

Sal­lad: Skär to­ma­ter­na i bi­tar. Kär­na ur och ski­va pap­ri­kan. Ska­la och ski­va lö­ken tunt. Skär gur­kan i bi­tar. De­la fe­ta­os­ten i bi­tar.

För­de­la i dju­pa tall­ri­kar och ser­ve­ra med ol­ja och vi­nä­ger. Lägg grill­spet­ten på sal­la­den och gar­ne­ra med färsk ore­gano.

2 3 4 5

GOTT PÅ SPETT. En fräsch rätt är gril­lat fläsk­fi­lé­spett med to­ma­toch fe­ta­ost­sal­lad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.