Paj med blå­bär & ma­scar­po­ne

Leva & Bo - - Gott Med Bär -

10 bi­tar Pajskal: • 225 g (cir­ka 3 dl) ve­te­mjöl • 125 g kallt smör, de­lat i ku­ber • 1 tsk va­nilj­pul­ver • 80 g (cir­ka 1 ⅓ dl) flor­soc­ker • 3 äggu­lor • 1 msk is­kallt vat­ten Fyll­ning: • 2 dl gräd­de • 300 g (cir­ka 2 dl) ma­scar­po­ne • 80 g (cir­ka 1 dl) flor­soc­ker • 3 li­me, ri­vet skal • 2 li­me, saft Top­ping: • 2 dl blå­bär • 1 dl björn­bär

Mixa mjöl, smör, va­nilj­pul­ver och flor­soc­ker i en mat­be­re­da­re tills det lik­nar en smul­deg. Fort­sätt att kö­ra de­gen och till­sätt äggu­lor­na och li­te vat­ten så att de­gen pre­cis går ihop.

Ta ut de­gen och plat­ta ut den, plas­ta och låt vi­la i ky­len i minst en tim­me. Sätt ug­nen på 180 gra­der. Kav­la ut paj­de­gen mel­lan två bak­plåts­pap­per till den är cir­ka 3 mil­li­me­ter tjock.

Smö­ra en paj­form och tryck ut de­gen. Skär bort över­flö­dig deg med en kniv så att kan­ter­na blir snyg­ga. Nag­ga bot­ten med en gaf­fel och kyl i yt­ter­li­ga­re 30 mi­nu­ter.

Ta ut och lägg ett bak­plåts­pap­per över pa­jen och fyll med tyng­der, till ex­em­pel ris el­ler tor­ka­de är­tor. Baka i 10 mi­nu­ter, ta se­dan bort vik­ter­na och baka i yt­ter­li­ga­re 10 mi­nu­ter el­ler tills fär­gen är gyl­le­ne. Låt kall­na. Vis­pa gräd­den fluf­fig. Blan­da ma­scar­po­ne med flor­soc­ker, li­me­skal och saft i en stor bun­ke. Vänd se­dan för­sik­tigt ned den vis­pa­de gräd­den i ma­scar­po­nes­me­ten.

Fyll det sval­na­de pajska­let med ma­scar­po­nes­me­ten och top­pa med bä­ren.

1 2

3 4

5 6 7 8 9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.