Sand­wich med blå­bärs­glass

Leva & Bo - - Gott Med Bär -

6 styc­ken • 1 dl blå­bärs­kom­pott, se re­cept

på näs­ta si­da • 12 go­da kex (gär­na våf­felkex) Glass: • 6 äggu­lor • 100 g soc­ker • 5 dl mjölk • 1 va­nilj­stång, ur­skra­pad

Vis­pa äggu­lor och soc­ker pö­sigt. Ko­ka upp mjölk, va­nilj­stång och frön i en ka­strull.

Slå den var­ma mjöl­ken över ­ ägg- och soc­ker­bland­ning­en un­der visp­ning. Häll till­ba­ka glass­me­ten i ka­strul­len och värm

1 2

för­sik­tigt un­der om­rör­ning tills glas­sen tjock­nar. Den får in­te ko­ka. Ta bort ka­strul­len från vär­men. Si­la och kyl.

Kör sme­ten i en glass­ma­skin. När sme­ten har bör­jat fry­sa, häll för­sik­tigt i blå­bärs­kom­pot­ten med mo­torn igång.

Frys om glas­sen om den fort­fa­ran­de är väl­digt mjuk ef­ter att den har gått klart i ma­ski­nen.

Ta en sko­pa glass och lägg på ett kex, lägg över ett kex till som ett lock och tryck till för­sik­tigt, så att du får en fin sand­wich. Ser­ve­ra di­rekt el­ler frys igen.

3 4 5

SÖ­TA MAC­KOR. Fra­si­ga kex fyll­da med hem­gjord glass med blå­bärs­kom­pott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.