Va­nilj- & ­blå­bärs­hjär­tan

Leva & Bo - - Gott Med Bär -

cir­ka 12 hjär­tan Kaka: • 5 dl ve­te­mjöl • 200 g smör • ¾ dl soc­ker • 1 äggu­la • hjärt­for­mar Va­niljkräm: • 1 va­nilj­stång • 250 g (cir­ka 2 ½ dl) mjölk • 60 g (cir­ka 3 styc­ken) äggu­la • 20 g (cir­ka 2 ½ msk) maj­se­na • 60 g (cir­ka ⅔ dl) strö­soc­ker • 12 g smör Blå­bärs­kom­pott: • 125 g + 50 g blå­bär • 2 msk vat­ten • 1 dl strö­soc­ker • ½ msk pres­sad ci­tron

Va­niljkräm: De­la va­nilj­stång­en på mit­ten och ska­pa ut frö­na. Ko­ka upp mjöl­ken till­sam­mans med va­nil­jen. Låt dra i cir­ka 10 mi­nu­ter un­der lock.

Vis­pa sam­man äggu­la, maj­se­na och soc­ker till en red­ning. Slå den över den var­ma mjöl­ken. Blan­da och ko­ka upp un­der kon­stant om­rör­ning så att den tjock­nar.

Vis­pa ned smö­ret och pas­se­ra krä­men ge­nom en sil. Kyl se­dan krä­men så snabbt som möj­ligt.

Blå­bärs­kom­pott: Blan­da al­la ­in­gre­di­en­ser­na, ut­om 50 gram blå­bär, i en ka­strull och värm till 112 gra­der. Rör om li­te då och då.

Till­sätt de res­te­ran­de blå­bä­ren, rör om och häll upp i en väl ren­gjord burk.

Gör de­gen i en mat­be­re­da­re ge­nom att mixa mjöl, smör och soc­ker tills den lik­nar en smul­deg. Med mix­ern i gång, till­sätt äg­get och kör tills de­gen pre­cis går ihop.

Plas­ta och låt vi­la kallt i minst en tim­me. Sätt ug­nen på 175 gra­der. Kav­la ut de­gen, den ska va­ra cir­ka 2 mil­li­me­ter tjock. Skär ut 24 bi­tar som är nå­got stör­re än hjärt­for­mar­na.

Tryck ut hälf­ten av bi­tar­na i for­mar­na och fyll med cir­ka 2 teske­dar va­niljkräm och 2 teske­dar blå­bärs­kom­pott.

Lägg på loc­ken på for­mar­na, nyp till för­sik­tigt i kan­ter­na och skär bort över­flö­dig deg. Pric­ka tre små hål i var­je hjär­ta med en prov­stic­ka. Baka i ug­nen i cir­ka 25 mi­nu­ter.

Ta ut for­mar­na och låt sval­na. Knac­ka där­ef­ter för­sik­tigt ut ka­kor­na ur for­mar­na. Pud­ra med flor­soc­ker och ser­ve­ra.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.