Var finns den prak­tis­ka by­rån?

Hej! Ni ha­de med en bild på skå­pet Ikea PS Sin­ka i ett ti­di­ga­re num­mer av LE­VA&BO. Skå­pet är så prak­tiskt, skul­le passa per­fekt i vår hall. Jag hop­pas att nå­gon vän­lig själ vill säl­ja den till mig. Vet ni som är ex­per­ter och ­duk­ti­ga på in­red­ning an­nars o

Leva & Bo - - Fråga Oss - UMP

Skå­pet ingick i Ike­as PS-kol­lek­tion 2010 och sål­de snabbt slut. Det är po­pu­lärt och kan där­för va­ra kne­pigt att få tag på be­gag­nat. Men det finns lik­nan­de mo­del­ler att hit­ta. Ike­as by­rå ur PS-kol­lek­tio­nen 2012 ex­em­pel­vis. Kol­la även in Bloo­ming­vil­les ut­bud, de har fle­ra by­rå­er och skåp i sam­ma stil.

PRAK­TISK. By­rån Ikea PS 2012 finns att kö­pa på Ikea just nu och ­kos­tar 3 995 kro­nor.

MÅNGA LÅDOR. By­rå från Bloo­ming­vil­le, 3 869 kro­nor, Re­for­ma Sthlm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.