”Jag har all­tid pro­jekt på gång”

Ange­li­ca och Ro­bert i Norr­täl­je ny­bygg­da hus stod fär­digt i no­vem­ber för­ra året. – Vi har in­rett hem­met i en per­son­lig men klassisk och ele­gant stil, sä­ger Ange­li­ca. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Ange­li­ca, 28, Ro­bert, 29, och Li­lia, 2, samt Mil­lie och Eli­se, 8 må­na­der. Ny­byggt hus i Norr­täl­je. ange­li­cas.hem

Hem­met: Instagram:

1 MOT KÖ­KET

”Det bäs­ta med vårt hem är att vi har öpp­na ytor mel­lan kök, mat­rum och­var­dags­rum.”

2 PÅ BOR­DET

Stil­ren mar­mor och snyg­ga de­tal­jer i mäs­sing och guld är ge­nom­gå­en­de hem­ma hos Ange­li­ca och Ro­bert. FÖR­VA­RING

”Vi tyc­ker om att ha en ljus in­red­ning. Vi har ock­så många ­föns­ter och bra för­va­ring.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.