SNYGGING PÅ HJUL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Tren­dig ser­ve­rings­vagn i glas och me­tall, som går att an­vän­da som ett prak­tiskt si­do­bord, 72 × 47 × 32 cen­ti­me­ter, 999 kro­nor, Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.