STÖTTANDE STEN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Snyggt bok­stöd i sten, for­mad som en tri­ang­el – en trev­lig de­talj i bok­hyl­lan. Bok­stö­det kos­tar 179 kro­nor och kom­mer från Gra­nit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.