PLA­NE­RA MED STIL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Vac­ker ka­len­der som sträc­ker sig över he­la år 2017 och mä­ter 20 × 13,5 cen­ti­me­ter, 425 kro­nor, Ri­f­le pa­per co.

EN SVENSK VER­SION. En hög säng med mas­sor av kud­dar och säng­lin­ne av god kva­li­tet. Det är Kristi­na Lind­hes bäs­ta tips på ett my­sigt sov­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.