TILL BUKETTEN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

De­ko­ra­tivt mönst­rad vas i gla­se­rad ke­ra­mik som pas­sar per­fekt till sen­som­ma­rens bu­ket­ter, 24 cen­ti­me­ter hög, 299 kro­nor, Hem­tex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.