Dri­ver web­bu­tik

Ål­der: Fa­milj:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

45. Gift med Kristo. Bar­nen Vig­go, Liv, No­mi och Char­lie. Dri­ver web­bu­ti­ken Mok­ka­sin med in­red­ning och barn­klä­der. Katri­ne­holm. Har nä­ra 50 000 föl­ja­re, @so­fi­aat­mok­ka­sin. lo­vely­li­fe.se/ mok­ka­sin.

Gör:

Bor: Instagram:

Blogg:

PER­SON­LIG STIL. Sofia in­re­der helst över tid och väl­jer sa­ker hon själv gil­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.