Stic­kat & vir­kat

Leva & Bo - - Shopping - Av EM­MY LUNDSTRÖM

i bo­mull för upp­häng­ning av blom­mor och väx­ter, 149 kro­nor, Gra­nit. Luf­tigt stic­kad 130 × 150 cen­ti­me­ter, 799 kro­nor, El­los. med fran­sar, 40 × 60 cen­ti­me­ter, 349 kro­nor, In­dis­ka. 35 × 200 cen­ti­me­ter, 99 kro­nor, Rus­ta. med träpin­ne för upp­häng­ning, 72 cen­ti­me­ter hög, 399 kro­nor, El­los. i mak­ramé, 379 kro­nor, Bloo­ming­vil­le. Bei­ge i tyg, 299 kro­nor, In­dis­ka. Ljustur­kos vir­kad gryt­lapp, 49 kro­nor, La­ger­haus. med fran­sar, 799 kro­nor, Åh­léns. Rund vir­kad i bo­mulls­rep, 120 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 799 kro­nor, El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.