SKA­PA STÄM­NING

Leva & Bo - - Fest På Bryggan -

ÅÅLåt kräf­tor­na va­ra den färg­star­ka de­tal­jen, du­ka med lug­na to­ner i ma­te­ri­al som lä­der, trä och snäc­kor. ÅÅFyll en skål med vat­ten och lägg i någ­ra ci­tron­ski­vor vid var­je tall­rik, det ger gäs­ten frä­scha fing­rar. ÅÅDu­ka med köks­hand­du­kar, gär­na klas­sis­ka med rött rut­möns­ter. Det be­hövs myc­ket tyg att tor­ka fing­rar­na på. ÅÅIn­red runt mat­bor­det och sätt ka­rak­tär på

duk­ning­en med ju­te­väv, nät och flö­te av glas.

STAPLAT 8

9 10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.