Själv­hus­håll och eko­lo­giskt

”Man­del­manns köks­bok: Själv­hus­hål­lan­de re­cept från ­Dju­pa­dal”

Leva & Bo - - Trädgård Trädgårdsböcker -

Gustav & Ma­rie Man­del­mann, ­Bonnier fak­ta Kanske mest en re­cept­bok men här kan man föl­ja den skåns­ka träd­går­dens väx­ling­ar och la­ga mat ef­ter vad som od­las. Den eko­lo­gis­ka träd­går­den ­pro­du­ce­rar frukt och grönt, och re­cep­ten är be­fri­an­de ru­sti­ka.

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.