Ett helt år av träd­gårds­liv

”Träd­gårds­mäs­ta­rens an­teck­ning­ar”

Leva & Bo - - Trädgård Trädgårdsböcker -

André Strömqvist, Norsted­ts En bok som ska lä­sas med ef­ter­tänk­sam­het och hand­lar om just en träd­gårds­mäs­ta­res mö­dor och gläd­jeäm­nen, må­nad för må­nad. Vi får föl­ja ett år i ett er­fa­ret od­lar­liv. In­spi­re­ran­de om års­ti­der­nas ­väx­ling­ar.

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.