Eu­ro­pe­is­ka fa­vo­ri­ter & tips

”Gun­nels 100 grö­na pär­lor i Träd­gårds­eu­ro­pa”

Leva & Bo - - Trädgård Trädgårdsböcker -

Gun­nel Carl­son, Are­na bok­för­lag Träd­gårds­jour­na­lis­ten Gun­nel ­Carl­son har be­sökt hund­ra­tals träd­går­dar i Eu­ro­pa och här kan du lä­sa om hen­nes fa­vo­ri­ter. Till var­je träd­gård finns ett tips – så att du kan för­vand­la din träd­gård där hem­ma.

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.