Pe­da­go­giskt i steg-för-steg

”Od­la från kär­nor”

Leva & Bo - - Trädgård Trädgårdsböcker -

Hol­ly Farrell, Norsted­ts En söt li­ten bok som pas­sar per­fekt att vi­sa för bar­nen. Här kan man föl­ja vil­ka kär­nor som är bäst att od­la ifrån och vad som be­hövs av jord och ljus för att re­sul­ta­tet ska bli det bäs­ta. Prak­tis­ka steg-för-steg-bil­der.

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.