Fros­sa i gyl­le­ne po­ta­tis

”Po­ta­tis, jor­dens guld”

Leva & Bo - - Trädgård Trädgårdsböcker -

Le­na Djup­ham­mar & Per­nil­la Rönn­lid, Or­da­la­get bok­för­lag Finns det nå­got här­li­ga­re än att ploc­ka sin egen po­ta­tis och se­dan la­ga till den? I den­na bok får du go­da re­cept men även fi­na od­lings­tips, histo­ria och fak­ta. En kär bok för po­ta­ti­säls­ka­ren.

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.