1

Leva & Bo - - Trädgård Trädgårdsböcker -

För­fat­ta­ren och fo­to­gra­fen Karin Berglund be­rät­tar om män­ni­skor och träd­går­dar hon har mött. ”En bra ­träd­gård är som en lyc­kad fest. Där finns allt.” För­u­tom fi­na be­rät­tel­ser finns här Karins ka­rak­tä­ris­tis­ka och po­e­tis­ka bil­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.