Väs­ter­bot­tenspaj med has­sel­nöt­ter och kantareller

Leva & Bo - - Spännande Smaker -

Has­sel­nöt­ter i de­gen och i fyll­ning­en ger den här ­tra­di­tio­nel­la pajen ny smak. 6–8 por­tio­ner Deg: • 5 dl ve­te­mjöl • 1 dl ros­ta­de has­sel­nötskär­nor • 200 g kyl­skåpskallt smör, sku­ret

i tär­ning­ar • 1 stort kyl­skåpskallt ägg • 2-3 msk is­kallt vat­ten Fyll­ning: • 4 ägg • 4 dl gräd­de • ¼ krm salt • ½ –1 krm ny­ma­len svart­pep­par • 200 g ri­ven gra­tängost • 150 g ri­ven väs­ter­bot­ten­sost • 3 msk grov­hac­ka­de och ros­ta­de

has­sel­nötskär­nor Till gar­ne­ring: • 4-5 dl små ren­sa­de kantareller • 1-2 msk smör, gär­na kla­ri­fi­e­rat

smör • 2 msk hac­kad dill • flingsalt, ny­ma­len svart­pep­par

Paj­deg: Mixa ihop mjöl och has­sel­nötskär­nor i en mat­be­re­da­re mon­te­rad med en kniv. Till­sätt smö­ret och kör till en smu­lig mas­sa. Till­sätt äg­get och vatt­net

1

me­dan ma­ski­nen går och ar­be­ta till en deg. Lägg de­gen i en plast­på­se och låt vi­la kallt i cir­ka 15 mi­nu­ter.

Tryck ut de­gen i en paj­form cir­ka 24 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, så att den kom­mer upp li­te på kan­ten. Nag­ga bot­ten och kan­ter­na med en gaf­fel. Låt pajen vi­la i fry­sen i cir­ka 15 mi­nu­ter.

Värm ug­nen till 225 gra­der. För­gräd­da pajska­let i mit­ten av ug­nen i 15 mi­nu­ter.

Sänk ugns­tem­pe­ra­tu­ren till 200 gra­der.

Fyll­ning: Vis­pa ihop ägg och gräd­de i en bun­ke. Sal­ta och pepp­ra. Blan­da i de bå­da ost­sor­ter­na.

Häll fyll­ning­en i pajska­let, strö över nöt­ter­na och gräd­da pajen i ned­re de­len av ug­nen i 30-40 mi­nu­ter, el­ler tills fyll­ning­en har stel­nat och pajen fått fin färg. Låt vi­la i cir­ka 30 mi­nu­ter.

Gar­ne­ring: Het­ta upp smör i en stek­pan­na. Fräs kan­ta­rel­ler­na knap­ri­ga i 5–10 mi­nu­ter. Hac­ka dil­len.

Top­pa pajen med kantareller och dill. Smu­la över li­te flingsalt. Pepp­ra.

2 3 4 5 6 7 8

KLAS­SI­KER. En paj med väs­ter­bot­ten­sost och kantareller blir per­fekt till kräf­tor­na. FÄRGEXPLOSION. En fräsch sal­lad med dres­sing av krondill blir en god kom­bi­na­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.