Kru­sta­der

Leva & Bo - - Spännande Smaker -

Ofyll­da kru­sta­der går bra att fry­sa. Till cir­ka 25 styc­ken • 3 dl ve­te­mjöl • 125 g kyl­skåpskallt smör, sku­ret

i tär­ning­ar • 3-4 msk is­kallt vat­ten

Mät upp mjöl och smör i en mat­be­re­da­re mon­te­rad med en kniv och kör till en smu­lig mas­sa. Till­sätt vatt­net me­dan ma­ski­nen går och kör tills det blir en deg. Lägg de­gen i en plast­på­se och låt vi­la kallt i 15 mi­nu­ter.

Rul­la ut de­gen till läng­der och de­la i bi­tar.

Tryck ut dem i kru­si­ga kru­stad­for­mar, så att de­gen kom­mer upp li­te över kan­ten. Ställ kallt i cir­ka 1 tim­me. Värm ug­nen till 225 gra­der. Gräd­da kru­sta­der­na på ett gal­ler i ned­re de­len av ug­nen i 10–15 mi­nu­ter. Stjälp upp me­dan de är var­ma.

1 2 3 4 5 Kräftska­gen i kru­stad

Fyll kru­sta­der­na med en kräftska­gen strax fö­re ser­ve­ring­en. El­ler ser­ve­ra kräftska­gen med kru­sta­der­na vid si­dan av, så att var och en kan fyl­la sin egen. 6 por­tio­ner • 3 dl ma­jon­näs • 2 msk röd sten­bits­rom • 1 msk fin­hac­kad dill • 1 väl­tvät­tad ci­tron,

finstrim­lat skal • 200 g kräft­stjär­tar ut­an skal, färs­ka hand­ska­la­de, frys­ta och ti­na­de el­ler i la­ke, av­run­na • 1 tsk färsk­pres­sad ci­tronsaft • 1 drop­pe ta­ba­sco • ½ tsk rosépep­par Till ser­ve­ring: • 12 kru­sta­der

Blan­da ma­jon­näs, rom, dill och ci­tron­skal. Vänd ner kräft­stjär­tar­na.

Sma­ka av med ci­tronsaft och ta­ba­sco. Gar­ne­ra med stött rosépep­par. Ser­ve­ra i kru­sta­der­na.

1 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.