En­kel­la­gad pael­la

Leva & Bo - - Spännande Smaker -

Det här är en enkel pael­la, som du kan för­be­re­da i god tid och vär­ma strax fö­re ser­ve­ring­en. 6 por­tio­ner • 6 por­tio­ner lång­kor­nigt ris • 1 höns­bul­jong­tär­ning • ½ på­se saff­ran, 0,25 g • 3 små ci­tro­ner • oliv­ol­ja till stek­ning • 1 kru­ka blad­per­sil­ja • 1 mild spansk pep­par­frukt • 2 vit­löks­klyf­tor • 1 stor gul lök • 2 röda pap­ri­kor • 2-3 sal­lads­lö­kar • 12 ski­vor pan­cet­ta • 12 kok­ta kräf­tor • cir­ka 20 lyx­rä­kor, frys­ta

och ti­na­de • 12 blå­muss­lor, kok­ta • cir­ka 30 kam­muss­lor, kok­ta • salt, pep­par • 6 små cho­ri­zo­kor­var • pap­rika­pul­ver • 1 dl sher­ry

Ko­ka ri­set en­ligt an­vis­ning på för­pack­ning­en, med smu­lad bul­jong­tär­ning och saff­ran ut­rört i kok­vatt­net.

De­la ci­tro­ner­na. Het­ta upp ol­jan i en stek­pan­na. Lägg ci­tron­hal­vor­na med snit­ty­tan ner och stek dem cir­ka 3 mi­nu­ter. Ta upp på en tall­rik.

För­be­red grön­sa­ker­na: Fin­hac­ka per­sil­jan. De­la, kär­na ur och fin­hac­ka pep­par­fruk­ten. Ska­la och ski­va vit­lö­ken. Ska­la, de­la och skär lö­ken i tun­na ski­vor. De­la, kär­na ur och skär pap­ri­ka i tun­na ski­vor. An­sa och skär sal­lads­lök i bi­tar. De­la pan­chet­tan i bi­tar. Fräs lö­ken, pap­ri­kan, sal­lads­lö­ken och soc­ke­rär­ter i oliv­ol­jan och ta upp på en tall­rik.

Fräs kräf­tor, lyx­rä­kor, blå­muss­lor och kam­muss­lor i res­ten av ol­jan i cir­ka 3 mi­nu­ter. Sal­ta och pepp­ra. Strö över per­sil­jan, pep­par­fruk­ten och vit­lö­ken och fräs i cir­ka 1 mi­nut, ta upp det fräs­ta på en tall­rik.

Stek korv och pan­chet­ta i ol­ja och ta upp på en tall­rik.

Blan­da ri­set med de fräs­ta grön­sa­ker­na i en stor pan­na. Sma­ka av med salt och pap­rika­pul­ver. Vänd ner korv och pan­chet­ta, top­pa med kräf­tor, rä­kor, muss­lor och kam­mus­lor. Ring­la över sher­ry. Låt allt ko­ka un­der lock i cir­ka 5 mi­nu­ter el­ler tills allt är ge­nom­varmt.

Ser­ve­ra med de stek­ta ci­tron­hal­vor­na.

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.