Ti­ra­misú med bär & ci­tron­kräm

Leva & Bo - - Skörda & Baka -

8–10 por­tio­ner Ci­tron­kräm: • 3 ägg • 2 dl strö­soc­ker • 2 ci­tro­ner, ri­vet skal och saft • 100 g rumsvarmt smör Ma­ri­ne­ra­de bär: • 1 ½ dl soc­ker • 1 ½ dl vat­ten • ½ va­nilj­stång • 2 msk Grand Ma­ri­ner • ½ li­me, saf­ten • 250 g blan­da­de bär, som hal­lon,

blå­bär och jord­gub­bar Marscar­po­nekräm: • 2 dl visp­gräd­de • 1 msk strö­soc­ker • 4 äggu­lor • ¾ dl strö­soc­ker • 500 g ma­scar­po­ne­ost Bot­ten: • 5 msk Li­mon­cel­lo • 5 msk flä­dersaft, outspädd • 200 g sa­voar­dikex Till ser­ve­ring: • flor­soc­ker att pud­ra över

Ci­tron­kräm: Blan­da ägg, soc­ker, skal och saft från ci­tro­ner­na i en ka­strull. Värm un­der om­rör­ning tills krä­men tjock­nar och förs­ta bubb­lan syns. Lyft av från plat­tan och vis­pa i smö­ret, li­te i ta­get. Låt kall­na.

Ma­ri­ne­ra­de bär: Ko­ka upp soc­ker, vat­ten och frön från va­nilj­stång­en till en lag. Lyft av från plat­tan. Blan­da i li­kör och li­mesaft. Låt kall­na. Lägg i bä­ren och låt dra i minst 30 mi­nu­ter.

Ma­scar­po­nekräm: Vis­pa gräd­den hårt med 1 mat­sked soc­ker. Vis­pa äggu­lor och res­ten av sock­ret krä­migt. Till­sätt ma­scar­po­ne och grädd­bland­ning­en, li­te i ta­get, och rör om till en fluf­fig kräm.

Bot­ten: Blan­da Li­mon­cel­lo och flä­dersaft. Dop­pa för­sik­tigt sa­voar­dikex­en snabbt i li­kö­ren. Lägg kex­en i bot­ten av en form.

Ske­da över li­te av ci­tron­krä­men. Fort­sätt med ett la­ger av ma­scar­po­nekrä­men. Lägg på li­te av de ma­ri­ne­ra­de bä­ren. Var­va kex, ci­tron­kräm, mars­ca­po­nekräm och bär. Av­slu­ta med mars­ca­po­ne­kräm. Top­pa med bär.

Låt stå i ky­len i minst en tim­me. Ta ut ti­ra­misún och pud­ra över flor­soc­ker.

1 2 3 4 5 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.