Hur blir kräf­tor­na go­dast?

Jag ska ord­na en kräft­ski­va för förs­ta gång­en. Har ni någ­ra tips på hur jag gör med kräf­tor­na?

Leva & Bo - - Fråga Oss - ALEX­AN­DRA

Ett tips är att läg­ga li­te om­sorg för att få kräf­tor­na ex­tra smak­ri­ka – frys­ta kräf­tor blir go­da­re om du gör en egen lag. Ti­na kräf­tor­na lång­samt i kyl­skåpet 1–2 da­gar och lägg dem se­dan i lag någ­ra tim­mar (minst fy­ra) in­nan de ska ­ser­ve­ras. Här bred­vid är ett re­cept som räc­ker till ett ki­lo kräf­tor som du kan tes­ta. Glöm in­te att ta bort lö­ken till ser­ve­ring­en. Lyc­ka till!

DUKAT TILL FEST. Med en god lag kan man få kräf­tor­na ex­tra smak­ri­ka till kräft­ski­van. KRÄFTLAG: • ¾ dl salt 3 tsk soc­ker 2 ½ l vat­ten 1 ½ gul lök 3 dl ljus öl 1 stor knip­pa krondill, ut­an stjäl­kar Ti­na kräf­tor­na. Lägg al­la in­gre­di­en­ser till la­gen i en ka­strull, ko­ka upp och låt sju­da i 10 mi­nu­ter. Låt sval­na. Lägg ner kräf­tor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.