”Jag sat­sar på en­kel­het”

Ma­ria och Pe­ter in­re­der med en bas av vitt och grått och sat­sar på en­kel­het och har­mo­ni. ”Jag kö­per ald­rig en sak in­nan jag vet var den ska pla­ce­ras”, sä­ger Ma­ria. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Ma­ria, 34, Pe­ter, 36, och bar­nen Wil­ma, 8, och Ida, 5. Hon är hög­sta­di­e­lä­ra­re, han är chef i el­bran­schen. 6 rum ochoch­kök­kö­ki iväst­ra­väst­raDa­lar­na.

Gör: Hem­met:

1 UTERUM

Stom­men till det fi­na ute­rum­met kom­mer från Bra­fab. Väg­gar­na har Pe­ter och Ma­ria byggt själ­va.

2 LJUST KÖK

Kö­ket går i lant­lig stil och här lik­som i res­ten av hu­set är det mest vitt och grått. FLICKRUM

I flic­kor­nas rum är det vitt – och ro­sa för­stås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.