”Jag an­vän­der enk­la for­mer”

Ål­der: Bor: Gör:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

25. Stock­holm Il­lust­ra­tör och form­gi­va­re. Extraknäc­ker som fo­to­mo­dell.

Ak­tu­ell med: Instagram:

Säl­jer

si­na prints i LE­VA & BO Shop­ping. Finns re­pre­sen­te­rad i ut­ställ­ning­en Ung svensk form 2016, som just nu tur­ne­rar runt om i värl­den.

caj­sa­wess­berg. de­sign.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.