VÄGGKONST

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Pryd väg­gen med ett ut­rops­tec­ken. Den­na pos­ter mä­ter 50 × 70 cen­ti­me­ter, 279 kro­nor, El­los.

NATURVÄN. Il­lust­ra­tö­ren och form­gi­va­ren Caj­sa Wess­berg in­spi­re­ras främst av djur och na­tur. Hen­nes fi­na A3-pos­ter Hamst­rar, 279 kro­nor, finns att kö­pa i LE­VA & BO Shop­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.