”Vi vill in­te att hem­met ska va­ra per­fekt, ut­an mer som en som­mar­stu­ga”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

in­tres­san­ta fö­re­mål som de har skaf­fat till­sam­mans.

– Vi tyc­ker mest om vår ka­min och trivs med att tving­as gå ut och häm­ta ved i al­la vä­der. Vi vill in­te att hem­met ska va­ra per­fekt, ut­an mer som en som­mar­stu­ga där man har sam­lat på sig li­te ud­da pi­na­ler.

AN­JA TYC­KER IN­TE om tan­ken om ett dröm­hem, där hem­met blir allt­för centralt i li­vet.

– Vi trivs bra med att ha ett bo­en­de som vi verk­li­gen har råd med. Vi har in­te be­lå­nat oss till max ut­an vill hell­re ha fri­het. Det är väl det värs­ta man kan gö­ra, kö­pa ett bo­en­de som gör att man mås­te job­ba häc­ken av sig för att ha råd med det.

– Vi är in­te så pryl­to­ki­ga, ut­an vi för­sö­ker ba­ra att kö­pa det vi be­hö­ver och då gär­na på lop­pi­sar. Vi od­lar vå­ra eg­na grön­sa­ker och ör­ter, och vi får ägg från vå­ra höns. Kött kö­per vi av en bon­de här i när­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.