Skör­de­focac­cia

Leva & Bo - - Skördefest -

Kall­jäst bröd är per­fekt att bju­da på om du ska ha gäs­ter. Gör de­gen på mor­go­nen och låt den jä­sa i ky­len över da­gen. Tilla­ga se­dan brö­det la­gom till gäs­ter­na kom­mer. 1 stort bröd • 25 gram jäst • 6 dl vat­ten • 2 tsk flingsalt • oliv­ol­ja • cir­ka 12 dl sik­tat din­kel­mjöl • ¼–½ squash • 2 hac­ka­de vit­löks­klyf­tor • 150 g cock­tail­to­ma­ter • färsk ros­ma­rin • cir­ka 2 tsk flingsalt till grädd­ning Lös jäs­ten i det kal­la vatt­net. Till­sätt salt, 2 msk oliv­ol­ja och mjöl. Ar­be­ta ihop de­gen kraf­tigt, den ska bli lös.

Smörj en bun­ke med ol­ja in­vän­digt och lägg ner den fär­dig­knå­da­de de­gen. Tänk på att bun­ken ska va­ra stor, de­gen ska kun­na jä­sa till dub­bel stor­lek. Täck över med plast­fo­lie och ställ bun­ken i ky­len 8–12 tim­mar.

Ta ut de­gen från ky­len. Häll ut den i en lång­pan­na med bak­plåts­pap­per och tryck ut den med mjö­lad hand.

Ski­va squashen tunt och de­la ski­vor­na tvär­sö­ver, som halv­må­nar. Blan­da med 2 msk oliv­ol­ja och vit­lök. De­la to­ma­ter­na. Tryck för­sik­tigt ner squash, to­ma­ter och ros­ma­rinkvis­tar i de­gen. Gör hål i de­gen med mjö­la­de fing­rar. Drop­pa över 2–3 msk oliv­ol­ja. Strö på salt.

Sätt ug­nen på 225 gra­der. Låt brö­det jä­sa ut­an duk 20–30 mi­nu­ter.

Gräd­da brö­det i mit­ten av ug­nen 25–30 mi­nu­ter. Låt brö­det sval­na li­te och ser­ve­ra det ny­gräd­dat.

1 2 3 4 5 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.