In­lag­da va­niljto­ma­ter

Leva & Bo - - Skördefest -

In­lag­da va­nilj­to­ma­ter pas­sar li­ka bra till gril­lad kyck­ling och sön­da­gens kalv­stek, som till ­ost­bric­kan el­ler en sal­lad med varm get­ost. 2 bur­kar à 5 dl • cir­ka 600 gram små to­ma­ter,

gär­na av oli­ka färg • 1 va­nilj­stång, gär­na bour­bon • 2 dl strö­soc­ker • 2 1/2 dl vitvins­vi­nä­ger

Skär ett kryss i ska­let i botten på to­ma­ter­na. Ko­ka upp en ka­strull med vat­ten. Dop­pa to­ma­ter­na has­tigt i vatt­net. Lägg över dem di­rekt i en bun­ke med is­kallt vat­ten, gär­na med is­bi­tar i. Ska­la to­ma­ter­na.

Klyv va­nilj­stång­en och skra­pa ner frö­na i en li­ten ka­strull. Lägg även i va­nilj­stång­en, soc­ker och vi­nä­ger. Ko­ka sak­ta un­der lock i cir­ka 5 mi­nu­ter.

Lägg to­ma­ter­na i var­ma, väl ren­gjor­da bur­kar. Häll över den var­ma la­gen. Låt gär­na stång­en föl­ja med. Låt sval­na nå­got och sätt på lock. För­va­ra to­ma­ter­na mörkt och svalt el­ler i ky­len.

1 2 3

SÖ­TA & RUN­DA. In­lag­da va­nilj­to­ma­ter är gott till gril­lat. SMAK­RIKT. Sar­dell­dip­pen är otro­ligt smak­rik och ­pas­sar fint till grön­sa­ker, lant­bröd el­ler me­lon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.