Ga­let­te med blå­bär

Leva & Bo - - Skogens Godsaker -

2 styc­ken • 25 g jäst för sö­ta de­gar • 1 dl vat­ten • 125 g smör • 2 msk strö­soc­ker • 1 ägg • ri­vet skal av ¾ ci­tron • 1 krm salt • cir­ka 5 dl ve­te­mjöl Fyllning: • 50 g kallt smör • 500 g blå­bär • 2 msk po­ta­tis­mjöl • 1 ½ dl strö­soc­ker Till ser­ve­ring: • 2 dl crè­me fraiche Till gar­ne­ring: • flor­soc­ker • ci­tron­zest • ci­tron­me­liss

1

Smu­la jäs­ten och blan­da med vatt­net i en skål. Rör rumsvarmt smör, soc­ker, ägg, salt och ci­tron­skal smi­digt i en an­nan bun­ke. Till­sätt jäst­bland­ning­en och mjö­let. Ar­be­ta ihop till en smi­dig deg. Låt de­gen jä­sa 1 tim­me un­der bak­duk.

Värm ug­nen till 225 gra­der. Ta upp de­gen på mjö­lat bak­bord och de­la den i två de­lar. Kav­la ut var­je del till en stor rund tunn ka­ka, cir­ka 35 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Lägg dem på plå­tar med bak­plåts­pap­per. Vik upp en 2 cen­ti­me­ter bred kant run­tom och tryck till.

Hyv­la smö­ret i ski­vor med ost­hy­vel och för­de­la på ka­kor­na. Strö över blå­bär blan­dat med po­ta­tis­mjöl och soc­ker.

Gräd­da ka­kor­na mitt i ug­nen i cir­ka 10 mi­nu­ter.

Ser­ve­ra ga­let­ter­na ljum­ma med vis­pad crè­me fraiche. Gar­ne­ra med flor­soc­ker, zestat ci­tron­skal och ci­tron­me­liss.

2 3 4 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.