Tips på prat om mat i lu­rar­na?

Jag har ny­li­gen upp­täckt hur ­trev­ligt det är att lyss­na på pod­dar i häng­mat­tan. Men nu be­hö­ver jag ny in­spi­ra­tion – har ni någ­ra tips på podcasts om mat?

Leva & Bo - - Fråga Oss - FO­TO AN­DERS YLANDER CAL­LE

Det finns gott om pod­dar för den som vill för­kov­ra sig i mat­värl­den. ”Pra­ta mat” är en podd för al­la som vill nör­da ner sig i re­stau­rang­bran­schen. I ”Mat­sam­ta­let” bju­der Mäs­terkoc­ken Si­grid Ba­ra­ny och mat­blog­ga­ren Jo­han Hed­berg in kän­da svens­kar för sam­tal om mat. Och i ny­star­ta­de ”Ve­go­pod­den” ger Kit­ty Stör­by Jut­bring och kok­boks­för­fat­ta­ren Mat­ti­as Kristi­ans­son in­spi­ra­tion till ve­goäls­ka­re. Den nu­me­ra ned­lag­da pod­den ”Eat this!”, med koc­kar­na Lei­la Lind­holm och Niklas Ek­stedt, är ock­så värd en lyss­ning. För den som är in­tres­se­rad av mat ur ett hi­sto­riskt och ve­ten­skap­ligt per­spek­tiv är den ame­ri­kans­ka ”Gastro­pod” ett tips. Trev­lig lyss­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.