Var hit­tar jag rot­ting­sto­len?

På LE­VA&BO:s instagram­kon­to pub­li­ce­ra­de ni ny­li­gen en bild på en un­der­bar sol­stol i rotting. Var­i­från kom­mer den?

Leva & Bo - - Fråga Oss - SO­FIA

Svar:

Rotting är rik­tigt tren­digt just nu och fun­kar li­ka bra in­ne som ute. Vi­lo­sto­len kom­mer från dans­ka Bros­te Co­pen­ha­gen. Rygg­de­len är ställ­bar för tre oli­ka vi­lo­lä­ge och fot­pal­len går att skju­ta in un­der sto­len. Sol­sto­len kos­tar 3 300 kro­nor och finns att kö­pa bland an­nat hos Sol­hem.

HÄR­LIG VILOHÖRNA. In­red snyggt på ute­plat­sen med möb­ler i rotting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.