”Här nju­ter vi av som­ma­ren”

Ute­rum­met hos So­fie och Mic­ke i Kristi­an­stad har gott om plats för fa­milj och gäs­ter. – Vi rev vårt gam­la trädäck och bygg­de en al­tan som var dub­belt så stor, sä­ger So­fie. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

So­fie, 31, Mic­ke, 36, Alex­an­der, 9, och Max­i­mi­li­an, 6. So­fie är so­ci­al­pe­da­gog och Mic­ke har en egen bud­fir­ma. 60 kvadrat­me­ter som rym­mer det mes­ta.

Gör: Ute­rum­met:

1 GRÖNS­KA

På fram­si­dan av hu­set finns en fin ute­plats och en ro­senskä­ra i en zink­tun­na.

2 MATPLATS

Vid den ny­bygg­da mat­plat­sen på al­ta­nen står en grupp med svar­ta ute­möb­ler. LAVENDEL

Sto­lar­na vid poo­len kom­mer från Ikea. I kru­kan bred­vid trivs la­ven­deln.

3 LOUNGE På ute­plat­sen finns en här­lig pool. I bak­grun­den syns loung­e­de­len. VI­SA DITT HEM! Vill du ock­så vi­sa upp ditt hem i LE­VA&BO? Mej­la di­na bäs­ta bil­der på ditt hem, och en bild på dig själv till oss! Har du instagram? Glöm in­te att skic­ka med adres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.