SKA­PA SOMRIG STIL ÅRET RUNT

Leva & Bo - - Nytt & Nött -

ÅÅAn­vänd lät­ta möb­ler som rot­ting och korg för att bry­ta av. Ett bord i järn blir fint som av­ställ­nings­y­ta, en träd­gårds­stol i nå­gon här­lig färg kanske pas­sar som natt­duks­bord. ÅÅBlom­mi­ga tex­tili­er el­ler en ro­man­tisk ta­pet blir fint till. Om du gil­lar den eng­els­ka, lant­li­ga sti­len har Lau­ra Ashley många ty­ger med träd­gårds­te­ma. Wil­li­am Mor­ris li­kaså. Borå­sta­pe­ter har många kol­lek­tio­ner med en somrig käns­la. ÅÅGlöm in­te väx­ter­na! En stor rumslind med ljust grö­na blad plan­te­rad i en kru­ka ger käns­lan av ett träd i som­marskrud.

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.