Grönt pors­lin och lop­pis­fåg­lar

Leva & Bo - - Instagram­gui­de -

6Just nu sam­lar Malin på pors­lin och glas i grönt, och Or­re­fors-sam­ling­en av Nils Land­berg-va­ser är fin att tit­ta på. Dess­utom har hon pip­pi på lop­pis­fåg­lar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.