Tor­til­la med ­gril­lad kyck­ling & man­go­sal­sa

Leva & Bo - - Gott Med Grillat -

4 por­tio­ner • cir­ka 600 g kyck­ling­fi­lé el­ler

kyck­ling­lår­fi­lé • salt • ny­ma­len svart­pep­par Tor­til­la­bröd: • 5 dl ve­te­mjöl • ½ tsk bak­pul­ver • ½ tsk salt • 1 msk smör • 2 ½ dl vat­ten • 2 tsk oliv­ol­ja Man­go­sal­sa: • 1 mo­gen man­go, tär­nad • ½ röd­lök, tunt ski­vad • ½–1 röd chi­li, fin­hac­kad • 1 li­me, skal + saft • 2–3 msk oliv­ol­ja • ½ kru­ka ko­ri­an­der, fint hac­kad • 1-2 tsk ho­nung • salt • ny­ma­len svart­pep­par Till ser­ve­ring: • 2 avo­ka­do, ski­va­de • li­meklyf­tor • stark chi­lisås, till ex­em­pel

sri­racha • ½ kru­ka ko­ri­an­der

1 Tor­til­la­bröd: Blan­da mjöl, bak­pul­ver och salt i en bun­ke. Smält smö­ret i en ka­strull. Till­sätt vat­ten och oliv­ol­ja. Låt ko­ka upp. Till­sätt den var­ma väts­kan sak­ta i mjöl­bland­ning­en un­der om­rör­ning.

2 Ta upp de­gen på mjö­lat un­der­lag. Låt sval­na i cir­ka 5 mi­nu­ter. Knå­da se­dan snabbt ihop till en deg. Plas­ta gär­na in de­gen el­ler låt den vi­la över­täckt i 30 mi­nu­ter.

3 De­la de­gen i 16 bi­tar (för 4 por­tio­ner). Rul­la var­je bit till en boll och kav­la ut till plat­ta, run­da bröd på lätt mjö­lat un­der­lag. Bors­ta av över­flö­digt mjöl. Gräd­da brö­den i en torr och het stek­pan­na, cir­ka 1 mi­nut på var­je si­da. För­va­ra brö­den i en hand­duk.

4 Blan­da in­gre­di­en­ser­na till man­go­sal­san.

5 Sal­ta och pepp­ra kyck­ling­fi­lé­er­na. Gril­la dem runt om över hög vär­me, lägg dem se­dan på en li­te sva­la­re del av gril­len och låt gril­la fär­digt un­der lock.

6 Ski­va upp kyck­ling­köt­tet och ser­ve­ra till­sam­mans med ­tor­til­la­bröd, man­go­sal­sa, avo­ka­do, li­me, chi­lisås och ko­ri­an­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.